ดอกเจาะกระจก

ดอกเจาะกระจก กากเพชร เจาะหินแกรนิต

ดอกเจาะกระจก กากเพชร สำหรับเจาะกระจก   หรือ เจาะหินแกรนิต  เจาะกระเบื้อง เจาะง่าย  กระเบื้องไม่แตก ราคาถูก

ดอกเจาะกระจก หินแกรนิต
    ดอกเจาะกระจก  50 มิล

ดอกเจาะกระจก เจาะแกรนิต เจาะปูน

ดอกเจาะกาบเพชร สำหรับเจาะกระจก เจาะพื้นหินแกรนิต  อย่างหนา

ราคาส่ง 100 ดอก  มิลละ 2 บาท  ขนาด 5-25 มิล

ราคาส่ง 100 ดอก  มิลละ 3 บาท  ขนาด 50 มิล

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *